Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Jaarlijkse JoPo-dag op 27 maart

Op woensdag 27 maart organiseren de politieke partijen in Valkenswaard, samen met Scholengemeenschap Were Di en de gemeente Valkenswaard, weer de jaarlijkse politieke dag voor jongeren, ofwel JoPo-dag.

De dag vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard tussen 09.00 en 21.30 uur en eindigt met een raadsvergadering in raadszaal voorgezeten door onze (loco-) burgemeester. De raadsvergadering door jeugd wordt zo realistisch mogelijk nagebootst. Iedereen is op 27 maart vanaf 18.30 uur van harte welkom om dit schouwspel van politieke talenten in Valkenswaard bij te wonen.

Het doel van deze dag is de jongeren te laten kennismaken met de gemeentelijke politiek en te laten proeven hoe het is om raadslid te zijn. De dag zal in het teken staan van vaardigheden die een raadslid in de praktijk nodig heeft, het voorbereiden van een raadsvoorstel en de raadsvergadering zelf. Het voorstel dat gesteund wordt door de meeste stemmen is uiteindelijk de dagwinnaar. 

Na een welkomstwoord door de burgemeester, krijgen de jongeren eerst gezamenlijk een introductie over de gemeente. Vervolgens houden de begeleiders, die bekend zijn met de lokale politiek, workshops waarbij de jongeren kennismaken met de vaardigheden: interviewen, onderhandelen, presenteren en debatteren. Daarna vormen de jongeren ongeveer acht fracties die afzonderlijk gaan werken aan een raadsvoorstel. Elke fractie bestaat uit vier of vijf jongeren.

In de afsluitende raadsvergadering verdedigen ‘s avonds de fracties hun eigen voorstel. Elke fractie houdt een presentatie over het zelf voorbereide voorstel. Door middel van een debat wisselen de jongeren daarna hun standpunten uit. Uiteindelijk stemmen het aanwezige publiek en de jongeren zelf op de voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen wint.

 

Op 27 maart vertegenwoordigt een aparte groep jongeren de pers. Deze groep maakt, net als echte journalisten, een krant over het wel en wee van de gevoerde politiek. Deze krant wordt aan het einde van de dag aan de voorzitter van de raad aangeboden.

Share Button