Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Informatie Avond Gemeente

De gemeente Valkenswaard houdt op maandag 11 mei om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) een informatieavond over de herinrichting van de westzijde van de Markt. De bijeenkomst vindt plaats in Cultuurcentrum De Hofnar (zaal 9, 10 en 11).

De gemeente wil, vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Markt in het kader van de ontwikkeling van de West-Parallel, de westzijde aanpakken. Het gebied bestaat uit de westzijde van de Markt, vanaf de Waalreseweg tot aan de Kerkweg/Peperstraat, en vanaf de gevel tot aan de N69 en busbaan (eigendom provincie Noord-Brabant). Dit plan past in het eerder vastgestelde Masterplan Centrum, dat over het hele centrum gaat. De uitvoering start vanaf begin oktober 2015.

Inhoud avond
De afgelopen maanden is overleg geweest met diverse belanghebbenden van de westzijde van de Markt, zoals horeca, bewoners en ondernemers. Naar aanleiding daarvan heeft MTD Landschapsarchitecten een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de westzijde opgesteld. Medewerkers van MTD Landschapsarchitecten presenteren dit ontwerp op 11 mei. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen de aanwezigen van gedachten wisselen over het ontwerp.
De avond duurt tot circa 21.00 uur.

Share Button