Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Nulplus maatregelen 2015

De gemeente Valkenswaard organiseert op dinsdag 10 maart een informatieavond over de zogeheten ‘Nulplus-maatregelen’ 2015.

Dit zijn verkeerskundige maatregelen die de gemeente gaat uitvoeren om de bereikbaarheid te verbeteren. Ze zijn onderdeel van het Gebiedsakkoord N69, waarin de gemeente samen met de provincie Noord-Brabant en een groot aantal andere partners werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid in het gebied rond de N69.

Voor 2015 staan in Valkenswaard de volgende Nulplus-maatregelen op het programma:
1. Reconstructie rotonde Luikerweg/Zuidelijke Randweg;
2. Maatregel tegen sluipverkeer in Molenstraat;
3. Geluidsreducerende maatregel Zuidelijke Randweg;
4. Aanpassen oversteek De Vest-Zeelberg.

Informatiebijeenkomst op 10 maart
De direct omwonenden van deze locaties zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 10 maart, om 19.00 uur in Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard. Ook andere belangstellenden zijn welkom. De avond duurt tot circa 21.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente de manier toe waarop zij de voorbereiding van de genoemde maatregelen wil aanpakken. Er is gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. De gemeente wil ook enkele werkgroepen samenstellen om de plannen verder mee uit te werken. Belangstellende bewoners die hun straat of buurt willen vertegenwoordigen, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aanmelden voor 7 maart
Wilt u ook aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? Meldt u zich dan vóór 7 maart even aan bij het projectenbureau via mailadres carla.vossen@valkenswaard.nl of telefonisch via 040-2083612.

Meer informatie
Met vragen over de bijeenkomst of de maatregelen kunt u terecht bij de heer K. Hendrikx via telefoonnummer 088-3366333 of via info@kragten.nl, onder vermelding van ‘Informatiebijeenkomst Nulplus Maatregelen 2015 Valkenswaard’. De heer Hendrikx is projectleider van Adviesbureau Kragten. Dit bureau neemt voor de gemeente de voorbereiding op zich.

Share Button