Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Het Parkinson Café Valkenswaard

Het Parkinson Café Valkenswaard is een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonismen en heeft als doelstelling:  “Het verbinden en bijeenbrengen van patiënten, mantelzorgers en familie die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson.”

Onze bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden op de laatste vrijdag van de maand (met uitzondering van de maand december). Voor elke bijeenkomst wordt er een thema gekozen. Afhankelijk van het thema wordt een deskundige uitgenodigd om een voordracht te houden.Er wordt informatie gegeven over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook komen er veel praktische zaken aan bod.Het Parkinson café wordt geleid door vrijwilligers. De inloop is om 13.30 uur. 
Het programma begint om 14.00 uur en wordt onderbroken door een pauze.  Omstreeks 15.30 uur wordt afgesloten. Er is daarna de mogelijkheid om nog wat na te praten in een informele sfeer.

Wilt u:
– op de hoogte blijven van onze thema’s
– de nieuwsbrief ontvangen
– bericht ontvangen als het café niet door kan gaan.
Geef u dan op via de link: contactformulier
Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3,
Zaal open om 13.30 uur.

 

Share Button