Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Informatieavond over muggenoverlast op 18 Juni

Op maandag 18 juni organiseren Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Valkenswaard, in samenwerking met Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel, een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek ‘muggenoverlast Borkel en Schaft’.

De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft. Wethouder Theo Geldens (o.a. beheer openbare ruimte, natuur & landschap) is aanwezig namens het college. De avond is openbaar. Belangstellenden die niet in Borkel en Schaft wonen zijn uiteraard ook van harte welkom.

De inwoners van Borkel en Schaft hadden vooral in 2014 en 2016 extreem veel overlast van steekmuggen. In samenspraak met het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft gaf de gemeente aan Wageningen Environmental Research / Alterra opdracht om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken. Het onderzoek is in de periode april-september 2017 uitgevoerd en de resultaten zijn verwoord in het rapport “Stekende insecten Borkel en Schaft, Verkenning 2017”. Prof. Dr. Piet Verdonschot leidde het onderzoek. Hij zal de conclusies uit het rapport toelichten. Vervolgens zullen de verschillende beheerders van de natuurgebieden rondom Borkel en Schaft: Natuurmonumenten, Waterschap de Dommel en Bosgroep Zuid Nederland (namens de gemeente) aangeven welke concrete maatregelen er getroffen gaan worden om het probleem zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Op een eerdere informatieavond over dit onderwerp, in maart 2017, is aangekondigd dat er een gedegen onderzoek ingesteld zou worden naar de oorzaken van de extreme muggenoverlast in Borkel en Schaft. De informatieavond op 18 juni is bedoeld om de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen naar de inwoners, inclusief te nemen maatregelen.

Share Button