Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Vergadering Raadsvergadering 26 Januari

 

Plaats: raadszaal
Tijd: 20:00-23:00→  →  →   →   →
Live te volgen via de Link

 

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 22 december 2016

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

3 BESLUITVORMEND – Hamerstukken

31 Voorstel inzake Masterplan Centrum: deelprojecten Corridor en Richterpad

4 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken

41 Voorstel inzake voorlopig ontwerp openbare ruimte Centrumpla

42 Voorstel inzake votering krediet parkeerterreinen Kloosterpark, Kerverijplein en Carillonplein

43 Voorstel inzake begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling A2-gemeenten

44 Voorstel inzake toekomstperspectief A2-samenwerking

45 Voorstel inzake Algemene Plaatselijke Verordening 2016

46 Voorstel inzake Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

47 Voorstel inzake zienswijze deelname Cure in Joint Venture met Dong Energy

48 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Europalaan / N69

49 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake JoPo
             

Share Button