Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Vergadering Raadsvergadering 30 november

 
Locatiegegevens vergadering
Plaats: raadszaal
Tijd: 20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 26 oktober en 2 november 2017

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde;

3 BESLUITVORMEND – Hamerstukken

31 Voorstel inzake 2e actualisatie grondexploitaties 2017

32 Voorstel inzake inkomensafhankelijke regelingen; één systematiek

33 Voorstel inzake beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2021

34 Voorstel inzake verordening Participatiewet

4 BESLUITVORMEND – Bespreekstukken

41 Voorstel inzake wijzigen artikel 9 (subsidiehoogte) en 12 (weigeringsgronden) van de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

42 Voorstel inzake controleprotocol 2017 met bijbehorend toetsingskader

43 Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “A2-samenwerking….en route”

 

44 Voorstel inzake wijziging Winkeltijdenverordening

 

5 AFSCHEID VAN DE HEER E.V.P. TALPE

Share Button