Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Telling Klokjesgentaan op de Malpie 16&18 aug.

 Al vele jaren is de gemeente Valkenswaard samen met Bosgroep Zuid Nederland actief met het beheer van de heide van de Malpie. Door de uitvoering van kleinschalig beheer zoals maaien, kleinschalig plaggen en het afzetten van dennetjes heeft zich een mooie droge en vochtige heide ontwikkeld met daartussen enkele fraaie vennen met bijzondere planten en dieren.

Twee soorten hiervan zijn de Klokjesgentiaan (plant) en het Gentiaanblauwtje (vlinder). Ondanks alle inzet is het aantal Klokjesgentianen en Gentiaanblauwtjes op de Malpie de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Als beheerder van het gebied is hier op ingesprongen en is enkele jaren geleden gestart met aangepaste beheerwerkzaamheden.

Om het beheer nog beter te kunnen afstemmen op de aanwezige soorten, worden de resultaten goed in beeld gebracht door het tellen van het aantal Klokjesgentianen. Ook zal er gezocht worden naar eitjes van het Gentiaanblauwtje, ondanks verwacht wordt dat deze soort niet meer aanwezig is op de Malpie. In 2014 is er gestart met vaste telronden; die in de derde week van augustus worden uitgevoerd. Ook dit jaar worden deze tellingen opnieuw gehouden.
Voor dinsdagmiddag 16 augustus en donderdag 18 augustus van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die de Valkenswaardse natuur een warm hart toedragen en ons enkele uurtjes willen helpen met de tellingen.

Voor deelname verzoeken wij u aan te melden, zodat we bij slechte weersomstandigheden de telling per e-mail kunnen afmelden. Aanmelden kan via p.cox@bosgroepen.nl. Wij verzoeken u bij uw aanmelding uw naam te vermelden, inclusief het aantal tellers. Na aanmelding ontvangt u van ons informatie over de verzamellocatie.

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van deze tellingen kunt u contact opnemen met Dhr. P. Cox van Bosgroep Zuid Nederland, op telefoonnummer 040-2066360.

Share Button