Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

Extra commissievergadering op 14 Oktober

Op woensdag 14 oktober is er een extra commissievergadering over het voorstel van de Programmabegroting 2021-2024, die op donderdag 5 november behandeld wordt in de raadsvergadering.

De commissievergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis en is openbaar.

Ga verder naar de agenda van 14 oktober

Op 21 oktober publiceren we in het hart van dit weekblad twee pagina’s over de begroting. Hierop zijn de hoofdlijnen van de begroting overzichtelijk weergegeven in illustraties met korte teksten.

Op donderdag 15 oktober vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze commissievergadering is openbaar.

Ga verder naar de agenda van 15 oktober

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze commissievergaderingen, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

U kunt beide vergaderingen rechtstreeks volgen via livestream.
Bekijk ze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

U kunt de vergaderingen ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema.

Verder hebben we de huisregel ingesteld om een mondkapje te dragen in de publieksruimten van het gemeentehuis, zoals de toegangshal en de raadzaal.

Share Button