Header
Luister Live VOS.fm Mail VOS.fm Twitter VOS.fm Facebook

De Raadsvergaderingen op 22 Oktober

 Live te zien via de link van 20.00uur tot 22.00uur

AGENDAPUNTEN:
Opening
Vaststellen van de agenda
Vaststellen van de besluitenlijst van 29 september 2016
Vragenhalfuurtje
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
Voorstel inzake 2e actualisatie grondexploitaties 2016
Voorstel inzake begroting 2017-2020 Ergon
Voorstel inzake 2e bestuursrapportage 2016
Voorstel inzake aanbesteding accountancywerkzaamheden
Voorstel inzake aanvraag subsidie stichting de Belleman
Voorstel inzake geheimhouding documenten REnescience
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Leenderweg
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Peterspeejke
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake evenementen
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake voetbalvelden

Share Button